Tt eSports Chao Echo

Thương hiệu : Ttesport By Thermaltake

Giá 390.000₫

Phụ kiện gắn thêm cho Tai nghe Chao - Có thể lọc âm trong Game và Chat voice, âm thanh không bị nhiễu khi sử dụng.